Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
.
.

KSIĄŻKA WIEDZY

2017 Program Czytania

!!  Przeznaczenie waszej Planety zosta?o pozostawione w r?kach Czlowieka ?wiata !!

!! Wszystkie programy czytania w??czane b?d? po tym, b?d? czytane bez Karmy !! 

 

 

 

 

 

29-01-2010

 TO JEST JASNA INFORMACJA DLA PLANU ŚWIATA

Programy czytania, włączane jako rezultat programu odpowiedniego dla Systemu odbicia Całości Rzeczywistości, są bardzo specjalnym zarządzeniem Studiowania. Celem programu czytania przedsięwziętym w roku Światowym 2009 było studiowanie związane z programem dotyczącym ładowania Badań wykonywanych dla korzyści Całości Pola Magnetycznego Świata.

Jednakże, skoro jednak, nie zostały jeszcze włączone pożądane z tych Nauk odbicia w kierunku życzeń Systemu, ci którzy przerwali ten Program w połowie, będą mogli włączyć Program bez Karmy 19 Lutego.

Ci, którzy zakończyli Program Świadomie, będą mogli zacząć swój program czytania bez karmy na następny dzień po Dacie Zakończenia swojego programu czytania, zaczynając Pierwszym Fascykułem.

I wszystkie programy czytania włączane będą po tym, będą czytane bez Karmy, ci, którzy zrobią karmy, mogą dokończyć program przez rozpoczęcie nowego programu czytania bez karmy, 19 Lutego przyszłego roku. Podążając za datą Ukończenia, oni będą włączać swe Nauki od Początku.

Podaje się to dla wam do wiadomości.

 SYSTEM

 

Plan Czytania 2017 dla tych, którzy zaczną/ zaczną od początku w 2017

Plan Czytania 2017 dla tych, którzy będą kontynuować bez karm z roku 2016


 

 

16.02.2009

TO JEST BEZPOŚREDNIA INFORMACJA ZE WZNIOSŁEGO MECHANIZMU

(Przesłanıe do Całej Planety Ziemi)

Drodzy Przyjaciele,

W tym Specjalnym Wıeku, kidy to Boskıe Plany są Podłączane do Uniwersalnych Wymiarów, Obowiązujące są Wszystkie przekazane wam do dziś przez System Wskazówki, i są w Zastosowaniu.

Przeznaczenie waszej Planety zostało pozostawione w rękach Czlowieka Świata. W przypadku, kiedy Człowiek Świata weźmie na siebie ten Boski Rezultat, Poważne Zmıany zostaną przedsięwzięte w Planach Predestynacyjnych.

Z tego względu, przekazany na początku Roku Swıatowego 2008 Planecıe Świat Program Czytanıa 2009, jest Programem, który odnosi sıe całkowicie do Planu Predestynacyjnego waszego Świata.

 Jednakże, Wzniosły Mechanizm Wachał się Przekazać te Informacje waszej Planecie, na Podstawie tego, że Ludzkość nıe jest jeszcze gotowa.

 Program Czytanıa 2009, który będzıe Nosił Najintensywniejszą Częstotliwość tego Ostatnıego Wıeku i który włączany jest jako skala określająca, jak dalece Ludzkość, uchwycıła lub nıe Uniwersalną Świadomość, został podłączony do Planu Predestynacyjnego waszej Planety z początkıem Daty 19 Lutego.

 Z tego powodu, Wzniosly Mechanızm pozostawił Odpowıedzialność Świata Człowiekowi Świata.

 Wraz ze zbliżającymi się dniamı w których Niebiosa zostaną otwarte, Wzniosly Mechanizm, ma Nadzieję i Oczekuje Wszystkich Członków Boskiego Zarządzenia aby Osiągnąć Zbiorową Świadomość, jest zobligowany przekazać Wszystkim Ziemskim Przyjaciołom życzenia Szczęścia, Zdrowia i Powodzenia.

 Dni Jutrzejsze zostaną włączone z Waszą Całościową Świadomością.

 Wiadomość Bezpośrednia Przekazana w Imieniu Boskıej Sprawiedlıwości

SYSTEM

 

 

 

 

 

 

16.03.2008

INFORMACJA DLA ŚWIADOMOŚCI ZINTEGROWANYCH

(Bezpośrednie Ogłoszenie dla Planety Świat)

Drodzy Przyjaciele,

Wszyscy nasi Ziemscy Przyjaciele Misjonarze, służący na drodze Rzeczywistości, służą Systemowi bezpośrednio z Wymiaru Omega. Z tego powodu wszystkie Ustanowienia, które do dziś Świadomie zobowiązały się dla Służby w kierunku wszystkich sugestii, przekazanych przez Rzeczywistość, są Świetlanymi nauczycielami, którzy włączyli służbę dla Ludzkości na Drodze Księgi Wiedzy. Ci Przyjaciele, którzy aktualnie Kontynuują swą Służbę na rzecz Ludzkości są Członkami Kadry Zbawicielskiej dla Ludzkości.

 W dniach jutrzejszych zostanie stworzona Kadra Uniwersalnej Całości, która zostanie włączona poprzez Odbicia Ewolucyjne waszych Szczególnych częstotliwości. Z tego powodu z racji Przygotowania na otwarcie Okresu 21-ego stulecia, Zjednoczona Całość Uniwersalnego Zjednoczenia Rzeczywistości włączyła nowy Program, aby sprawić, że wasza Cała Planeta umocni się w świadomości zbiorowej.

 Zgodnie z tym Programem zostanie włączony program Odbijania, który ustanowi Istotę Prawdziwych Zadań tych, którzy do dziś włączyli i którzy włączać będą Program Czytania Indywidualnego Księgi Wiedzy. Ten Mechanizm Reflektowania Zbiorowego, który zostanie włączony 19 Lutego Roku Światowego 2009, spowoduje bardzo Pozytywne zmiany w Polu Magnetycznym Wymiaru Światowego, w którym żyjecie.

 Ci, którzy dotąd włączyli i którzy włączać będą Program Czytania oraz ci, którzy dopełnili swych Karm, włączą na nowo program czytania 19 Lutego roku Światowego 2009 z racji tego, aby utworzyć Zbiorową aurę magnetyczną Planety Świat. Tym, którzy do tego dnia nie ukończyli i nie dopełnili swych Karm w Programie Czytania, Kozmoz uzna ich Program Czytania za ukończony, biorąc pod uwagę ich ludzkie wysiłki.

 Każdy, kto wziął na siebie Służbę Serca na drodze Księgi Wiedzy, włączy na całym Świecie program czytania od początku, zaczynając od daty podanej na górze, to jest od 19-go Lutego, zaczynając pierwszym fascykułem i czytając jeden fascykuł każdego dnia bez żadnych Karm.

 Częstotliwość Indywiduum, które czytało Księgę Wiedzy przy pierwszej rundzie Czytania, została poprzez Technikę Foton-Światło naładowana na litery Księgi Wiedzy. Program Czytania, który był włączany później, reflektował na Ludzkie świadomości a częstotliwości Energii Kosmicznych, przyciąganych podczas czytania fascykułów, powodowały, że wasze struktury celularne Dojrzewały i Wzmacniały się.

 Jednak Program Czytania, który włączony zostanie 19-go Lutego 2009, jest Porządkiem Pracy, wykonywanym dla oczyszczenia aury magnetycznej Całego waszego Świata i dla Przyjęcia was do bardziej zaawansowanych Wymiarów. Ci, którzy będą Służyć w tym Programie, zostaną w momencie, w którym rozpoczną czytanie fascykułu w ciągu odcinka czasu 24 godzin, tego samego dnia lub nocy do godz. 12:00 zarejestrowani i ich Uniwersalne Zadania zostaną Wpisane do Kartoteki Systemu. Celem w tym programie jest Zadanie czytania, które wykonywane jest przy Świadomym rozumieniu go i Ukończeniu go bez Karm.

 To dlatego, ponieważ kwestią tutaj jest włączenie rezonansów Częstotliwości Księgi wewnątrz tego samego odcinka czasu. Jeśli podczas czytania wejdziecie w częstotliwość snu, możecie przeczytać to zdanie na nowo. Ponieważ sen odcina Częstotliwości Świadomości i odbijanie nie może być dokonywane. Jedynie ustanowiona w ten sposób Zbiorowa Całość Świadomości może zmienić pole magnetyczne waszej Planety na drodze pozytywnej.

 Życzeniem Uniwersalnej Rady jest, aby to nasze przesłanie zostało przekazane wszystkim naszym przyjaciołom, którzy osiągnęli Uniwersalną świadomość i aby Branie Udziału na tej drodze, to jest w dniu czytania, było tworzone przez więcej ludzi i z większą siłą.

 Podaje się to Wam do Wiadomości.

SYSTEM