Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
.
.


 

KNJIGE ZNANJA

 

PROGRAM ČITANJA 2017

 

!!Svi programi ?itanja koji budu bili stavljani u djelovanje nakon ovog ?e biti ?itani bez Karme!!

 

 
29-01-2010
 

JASNA INFORMACIJA PLANU SVIJETA

 

 

Programi ?itanja stavljeni u djelovanje kao program prikladan za refleksiju Sistema Totalnosti Realnosti su vrlo posebno pravilo Studiranja. Cilj programa ?itanja koji je stupio u djelovanje u Zemaljskoj godini 2009. bio je studiranje povezano na program koji se odnosi na uno?enje Studiranja koja se vr?e za dobrobit Cjeline na Magnetnom Polju Zemlje.
 
Me?utim, kako ?eljene refleksije ovih Studiranja jo? uvijek nisu postale djelotvorne u smjeru ?elja Sistema, oni koji su prekinuli ovaj Program na pola ?e staviti u djelovanje Program bez Karme 19. Velja?e.
 
Oni koji su stavili u djelovanje Program Svjesno ?e zapo?eti svoje programe ?itanja bez karme sljede?eg dana nakon Zavr?nog Datuma svojih programa ?itanja, po?ev?i sa Prvim Sveskom.

 

I Svi programi ?itanja koji budu bili stavljani u djelovanje nakon ovog ?e biti ?itani bez Karme, oni koji stvore karme mogu dovr?iti program po?ev?i novi program ?itanja bez karme 19. Velja?e sljede?e godine. Nakon Zavr?nog datuma, oni ?e staviti u Djelovanje svoja Studiranja od Po?etka.

 

Ovo je prezentirano za va?u informaciju.
 
SISTEM

 

 


Raspored čitanja za 2017. za one koji će započeti/ponovo početi u 2017.

Raspored čitanja za 2017. za one koji će nastaviti bez karmi iz 2016.

 

 


16-03-2008

 

 

OVO JE PORUKA INTEGRIRANIM SVIJESTIMA

(Ovo je Izravna Objava Planetu Svijeta)

 

 

 

 
Na?i prijatelji, 
 
 
Svi na?i Zemaljski Prijatelji Misionari koji slu?e na putu Realnosti slu?e Sistemu izravno iz Omega Dimenzije. Iz tog razloga, svi oni Poretci koji su Svjesno dali svoj zavjet u pravcu Slu?enja svih uputa danih od Realnosti sve do danas su Solarni U?itelji koji su zapo?eli sa slu?enjem ?ovje?anstvu na putu Knjige Znajnja. Ovi prijatelji koji trenutno obna?aju svoje slu?enje za dobrobit ?ovje?anstva su ?lanovi Osoblja Spasa za ?ovje?anstvo.

 

 
 
U sutra?njicama, oformit ?e se Osoblje Univerzumske Totalnosti koje ?e stupiti u djelovanje putem Evolutivnih Refleksija va?ih Specijalnih frekvencija. Zbog toga, radi Priprema za po?etak Razdoblja 21. stolje?a, Totalnost Ujedinjene Realnosti Univerzumske Unifikacije je stavila u djelovanje novi Program kako bi omogu?ila Cijelom va?em Planetu prelazak u kolektivnu svjesnost.

 

 
Prema ovom Programu, program Refleksije, koji ?e ?initi Bit Istinskih Du?nosti onih koji su do danas zapo?eli i koji ?e zapo?eti Pojedina?ni Program ?itanja Knjige Znanja, ?e stupiti u djelovanje. 
 
Ovaj Kolektivni Mehanizam Refleksije koji ?e stupiti na snagu od 19. velja?e 2009 Godine Svijeta, ?e prouzo?iti vrlo Pozitivne promjene u Magnetnom Polju Dimenzije Svijeta u kojem vi ?ivite.

 

 
 
Oni koji su dosad zapo?eli i oni koji ?e zapo?eti Program ?itanja i oni koji su kompletirali svoje Karme, ?e zapo?eti program od 19. velja?e 2009 godine Svijeta, potpuno ispo?etka radi stvaranja Kolektivne magnetske aure Planeta Svijeta. Za one koji nisu dovr?ili i kompletirali svoje Karme u Programu ?itanja do tog datuma, Kozmos ?e smatrati njihov Program ?itanja kompletiranim, u?ev?i u obzir njihove ljudske poku?aje.

 

 
 
Svatko tko je preuzeo Slu?enje Srcem na stazi Knjige Znanja u cijelom Svijetu ?e zapo?eti program ?itanja ispo?etka, po?ev?i s gornjim datumom, koji je 19. velja?e, zapo?ev?i prvim svezkom i ?itaju?i po jedan svezak svakoga dana bez ikakvih Karmi.

 

 
 
Frekvencija Pojedinca koji je pro?itao Knjigu Znanja tijekom prvog ?itanja je uba?ena na sva slova Knjige Znanja Svjetlost ? Foton tehnikom. Program ?itanja koji je kasnije stupio u djelovanje, bio je reflektiran na Ljudske svijesti i frekvencije Kozmi?ke Energije koje su bile privu?ene za vrijeme ?itanja svezaka prouzrokovale su da va?a stani?na struktura postane Zrelija i da Oja?a.

 

 
 
No Program ?itanja koji ?e stupiti na snagu 19. velja?e 2009 je Radna Obaveza koja se provodi za pro?i??enje magnetne aure va?eg Cjelokupnog Svijeta i za va?e Prihva?anje u naprednije Dimenzije. Oni koji budu Slu?ili u ovom Programu ?e biti registrirani u trenutku kada zapo?nu ?itanje svezaka unutar razdoblja od 24 sata tog dana ili no?i do 24 sata i njihove Univerzumske Du?nosti ?e biti zapisane u Sistem. Cilj ovog programa je ?itanje Obaveza koje su izvr?ene njihovim Svjesnim razumijevanjem i Kompletiranjem bez Karmi.

 

 
 
Ovo zato jer je djelovanje frekvencija rezonancije Knjige unutar istog vremenskog segmenta u pitanju. Ukoliko u?ete u frekvenciju sna za vrijeme ?itanja, mo?ete pro?itati tu re?enicu ponovo. Jer, spavanje prekida Frekvenciju Svjesnosti i refleksija ne mo?e biti izvr?ena. Samo Totalnost Kolektvne Svijesti uspostavljena na ovaj na?in mo?e promijeniti magnetsko polje va?ega Planeta na pozitivan na?in.

 

 
?elja je Univerzumskog Vije?a da ova na?a poruka bude dostavljena svim na?im prijateljima koji su dostigli Univerzumsku svijesnost i da
 
Sudjelovanje na ovoj stazi, koje bude bilo stvoreno, na dan ?itanja, ?ini ?to vi?e ljudi i da bude ?to mo?nije.

 

 
 
Ovo je prezentirano za va?u informaciju.
 
SISTEM