Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
.
.

Yazma Programı

 

06.05.2007

 

YÜCE MEKANİZMADAN DÜNYA PLANETİNE BİLGİDİR

 

Dostlarımız;

 

İlâhi Nizamın öğretileri doğrultusunda İlâhi Nuru almış Tüm Dünyalı Kardeşlerimizin Birleşim Ruhu ile devreye almış oldukları bu Evrensel Programda göstermiş oldukları Gayretler Sonucu İlâhi Adalet Mekanizması, Sistemin önerileri Doğrultusunda Kitabın yazım programında Tüm Dünyanın gidişatına paralel Çalışmaları yeni baştan Düzenlemeyi program gereği uygun görmüştür.

 

Bilgi Kitabının Birleşim Ruhuna ulaşmış Tüm Dünyalı Kardeşlerimizin Bilgi Kitabının Evrensel Frekansı ile Bütünleşebilmeleri için Kitabın el yazısı ile yazılmasını uygun gören Yüce Mekanizma, Anadolu Bütünlüğüne 2000 yılına kadar Tanımış olduğu Bu Hakkı, Kitap ile Yeni Tanışmış olan Diğer Dünyalı Kardeşlerimizin Düşünce Taramalarından aldığı istekler doğrultusunda 2008 Dünya Yılının 18 Şubatına kadar yeni bir Yazım Programını devreye almış ve Çalışma Nizamlarını planetinize indirmiştir.

 

Ancak Zamanın Darlığı, Görülen Potansiyel ve Lüzum gereği Bilgi Kitabının Tüm Planetinizce yazılma programı 2012 yılının bitiminde 2013 yılının 18 Şubatına kadar Bireysel olarak yazılması Planetinizde Görülmüş olan uyanışa paralel yeni baştan Gözden geçirilmiş ve Bireysel Fişlemelerin de devreye alınması Karara Bağlanmıştır.

 

Bu Bütün Planetinizdeki İnsanlar için devreye alınmış Nihai bir Karardır. Ancak Sisteme Bağlı Üçlü Çalışma Programlarında hiçbir değişiklik Söz Konusu değildir aynen devrede Hizmettedir. Üç Kişilik Çalışma Programları ile odak açma programı İlâhi ve Ebedi bir Programdır ve Bu Programda Hizmete Talip Olanlar Sistemin Öz Elemanları olarak direkt Sisteme Fişlenmektedirler.

 

Bireysel yazanlar ise Kitabı Tamamen Yazdıkları Takdirde Üç Kişi bir araya gelip Sisteme Bağlantı yaparak programı devreye aldıkları zaman Sisteme Fişleneceklerdir. Bireysel Programda Kaldıkları Takdirde onlara Kapasitelerine Göre, Görevler Verilecektir ve Bireysel olarak yazdıkları Kitap Sisteme olan inançlarının bir Bonservisi olarak devreye girecektir.

 

Yazma Fasiküllerini Devam ettikleri Bilgi Odaklarından alanlar direkt olarak Sisteme Fişlenmektedir ve Sistem Her Zaman Kendine direkt Bağlı olarak Hizmet verenlerin yanında ve yardımındadır.

 

Bilgi Kitabı Planetinizde 1/3 Çoğunluk Tarafından Kabul Edildiği Zaman Kozmoz Kıtalar arası bir Komisyon oluşturarak Bu Güne Kadar bütün Dillere Çevrilmiş olan Bilgi Kitabını Yeni Baştan Orijinal metni olan Türkçe Kitaptan yeniden Tercüme ettirerek Servise alacak ve Bilgi Kitabı artık Planetinizin Tek Kitabı olacaktır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

SİSTEM