Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
.
.

8-8-2004

TÜM DÜNYA PLANETİNE DUYURU

(Çok Dikkatle Okunulması)

Dostlarımız,

Kozmozun Planetinize bugüne kadar vermiş olduğu bütün öneriler ve çalışmalar tüm İnsanlık için hazırlanmış birer programdır (Kutsal Kitaplarınız dahil). Bu neden ile, planetinizde Evrensel ve Dinsel yolda hizmet veren bütün kuruluşların kendilerine özgü Çalışma Programları,Skalaları ve Ritüelleri vardır. Ancak, Sistemin direkt servisine akit vermiş bir Misyon Kadrosu olan ?Dünya Kardeşlik Birliği? tüm planetinizden sorumlu bir görevi üstlenmiştir.

Bu neden ile BİLGİ KİTABI bu kaynaktan yani Anadolu Türkiyesi?nden yazdırılarak servise alınmıştır. Direkt Kozmoz?a bağlı bir misyon olan bu Evrensel Dostlarımız, şu ana kadar görevlerini bilinçli bir şekilde devreye alarak Bilgi Kitabını ve Kozmoz?a bağlı Çalışma Programlarını planetinizin her yerine ulaştırmışlardır ve verilecek önerileri de ulaştırmak ile yükümlüdürler.

1966 Dünya Yılından beri Anadolu Bütünlüğünde hizmet veren bu kadronun Kitabı El Yazısı ile Yazma Programı 2000 Dünya yılında son bulmuştur. Ancak, Batılı Dostların Bilgi Kitabı?nı yeni tanımaları gerekçesi ile bu dostlara 1 Dünya yılı daha Kitap Yazma müsaadesi tanınmıştır ve bu program da bitmiştir.

2004 Dünya yılı 21 Haziranında tüm planetinizde Kozmoz tarafından yapılan genel bir tarama sonucu bir çok Dünyalı Dostlarımızın hazır oldukları saptanmış ve (Anadolu Türkiye?sinin dışında) bulunan bu Evrensel Dünya Dostlarının 2007 Dünya yılı 18 Şubatına kadar Bilgi Kitabı?nı el yazıları ile yazmaları Yüce Mekanizmanın önerileri doğrultusunda karara bağlanmıştır.

Şimdi mevzu?un ve programın daha iyi anlaşılması için madde madde yazdıralım, yazınız lütfen;

1 - Yapılan taramalar sonucu dış ülkelerde Bilgi Kitabı?nın 2007 Dünya yılı 18   Şubatına kadar el yazısı ile yazılması karara bağlanmıştır. (Mürekkepli Dolma Kalemle). Ancak; (6-5-2007 tarihinde verilen mesaj ile kitabın yazılma programı tüm Dünya?ya 18-2-2013 tarihine kadar yeniden açılmıştır.)

2 - Bilgi Kitabı bir OMEGA Kitabıdır. Onun frekansı kitabı okuyan herkesi Omega?ya hazırlar.

3 - Kitabı yazmak isteyenler verilen önerileri aynen tatbik etmek ile yükümlüdür. Aksi halde Kozmoz Kitabın eksik yazıldığını görüp Kompituruna kaydetmez.

4 - Planetinizin her kesiminde kurulması arzu edilen 3 kişilik Çalışma Grubuna bir (KONSEY) denir.

5 - 3 Kişilik Konsey, grubunu kuracağı gün teker teker (+90 216 336 30 97) no?lu telefona telefon ederek Kozmoza bağlanır. Bağlantılar 54. Maddede açıklandığı şekli ile devreye alınır ve grup o günün tarihi ile kurulmuş sayılır.

6 - Bu üç kişilik Konsey ilk çalışmasına Birinci Fasikülü okumak ile başlar ve herkes sıra ile birer sayfa okuyarak anladıklarını biri birine anlatır. (Sayfa sonunda mesaj bitmiyor ise mesajın bitimine kadar okumaya devam edilir).

7 - Bundan sonraki Haftalık Çalışmalarda sıra ile birer fasikül aynı şekilde okunup anlatılır. Fikir alışverişi yapılır. Bu şekilde Bilgiler güçlenir.

8 - Bu 3 kişilik Konsey verilen öneriler doğrultusunda çalışma yapar ve 1 yıl (62 hafta) içinde Bilgi Kitabı Programını tamamlayarak (GÜNEŞ ÖĞRETMENİ) olurlar.

9 - Bu 1 yıllık (62 hafta) süre öğretmenin yetişme sürecidir ve çalışmalar sadece SALI gündüz veya gece yapılır. (Salı Çalışılması Evrensel bir Programdır).

10 - Bu 3 kişilik Konsey 1 Dünya yılı sonrası Hakiki Görevini devreye alarak (İNSANA HİZMET YASASI) programına bağlanır. Ve Halka açık bir Odak kurmak ile yükümlüdür.

11 - Bu ODAK arzuya göre ya geniş bir evde yada kira ile tutulacak bir mekânda kurulabilir.

12 - Her hafta yapılacak ODAK Çalışmaları sadece (CUMARTESİ) gündüz veya gece yapılır. Tüm Dünyada halen çalışan 3 kişilik Konseyler aynı gün çalışırlar. Bu bir Evrensel Yansıma Programıdır.

13 - Odaklarını açan 3 kişilik Konsey Grubu, Salı günleri o hafta Odakta hangi fasikül açıklanacak ise, beraberce o fasikülü inceleyip çalışırlar.

14 - 3 Kişilik Konsey Dostlarının kurdukları Odak halka açıktır. Herkes gelebilir.

15 - Bu Odakta, Konseydeki her Dost teker teker her hafta Birinci Fasikülden başlayarak sıra ile bir fasikülü okuyup açıklar.

16 - Bu yol ile Odağa gelenler bilgilenir ve yetişirler (İnsana Hizmet Yasası) budur.

17 - Bu 3 Güneş Öğretmeni Sistemin arzu ettiği bir Çalışma Nizamının tüm sorumluluğunu ciddi bir şekilde devreye aldıkları taktirde ALFA?dan OMEGA?ya geçiş müsadesi alırlar.

18 - Bu 3 kişilik Konsey Dostu Sistemin birer Elçisi sayılır ve Bilgi Kitabı?nı 1 yıl (62 hafta) içinde yazıp bitirdikleri taktirde OMEGA?dan çıkış müsaadesi alırlar.

19 - Bu 3 Dost Kitaplarını yazmayı 1 yıl (62 hafta) içinde bitiremezler ise haklarını kaybederler ve sadece Kurtuluş Boyutunda kalırlar. (Kurtuluş Boyutu = Omegaya Geçiştir).

20 - Programı yarıda bırakanlar ALFA?da yani sadece DİNİ ortamda kalırlar. Omega?dan Çıkış Sertifikası alamazlar.

21 - 3 Kişilik Konsey Dostlarının her biri haftanın herhangi bir gününü (Bilinçli Görev Günü) seçerler.

22 - Konsey Dostları her hafta seçtikleri bu özel günde 1. Fasikülü veya (1, 20, 25)?ten oluşan 3?lü Fasikül seti bir dostuna vermek ile yükümlüdür. Bu onların asal görevidir.

23 - Verilen fasiküller ?Hediyedir? para alınmaz.

24 - Haftalık Fasikül Dağıtma Görevi posta ile de yapılabilir. Ancak, fasikülün yanında mevzu açıklayıcı bir mektubun elyazısı ile yazılması şarttır. Posta ile yapılan haftalık görevler elektronik posta yolu ile devreye alınamaz.

25 - Bilinçli Görev Günü?nde herhangi bir mazeret nedeni ile Fasikül verilemez ise, diğer hafta seçilen aynı günde 2 fasikül birden vermek zorunluluğu vardır. Buna (KARMA) denir.

26 - 3 Karma olur ise aynı gün 3 fasikül birden verilir.

27 - 3 Fasikülü aynı gün veremeyen gruptan ayrılır. Dört Karma olamaz.

28 - 3 Konsey Dostu aralarından ayrılanın yerine 30 gün, yani 3. Salı günü veya en geç 1 ayın içinde birini bularak Konseyi tamamlamak zorundadırlar.

29 - 1 ay içinde Konsey tamamlanamaz ise Grup dağılır.

30 - Konsey Dostları, normal zaman diliminde (62 hafta içinde) yazımlarını bitirdikleri defterlerinin sonuna, her biri teker teker imzalarını atar ve 3 imza ile Kitapların Auralarını kilitleyerek Sisteme fişletirler.

31 - Mesajın verildiği 8-8-2004 tarihinden önce Kitaplarını yazmış olan Dostların kitapları Sisteme fişlendikleri için bir daha kitabı yazmanlarına ihtiyaç yoktur.

32 - Bilgi Kitabını verilen öneriler doğrultusunda sadece odaklara gelenler yazacaktır.

33 - Kitabı yazmak isteyen Dost yazacağı fasikülleri devam ettiği Odaktan alacaktır.

34 - Sistem gereği her hafta 1 fasikül yazılacaktır.

35 - Kitabı yazan Dost sadece o hafta yazacağı Fasikülü Odaktan alacaktır. Daha fazlasını alamaz.

36 - Ancak mühim mazeretlerde (Doğum-Hastalık-Seyahat-Tatil) gibi durumlarda en az 2 Güneş Öğretmeninin imzası ile dönüş veya rapor tarihine kadar yazılacak olan fasikülleri alabilir.

37 - Birey normal yaşamında 2 fasikül aldığı taktirde program dışına alınır.

38 - Böyle bir Çalışma Programını devreye alarak Kitabını bitiren her Dost Direkt Kurtuluş Boyutuna Fişlenir.

39 - Kitabını yazıp bitiren her Dost verilen öneriler doğrultusunda yanına 2 kişiyi de alarak Odağa gelir ve Kitabını en az 2 Güneş Öğretmenine imzalatarak Sisteme fişletir ve Konsey kurma müsaadesi alır.

40 - Bu şekilde Konsey kuran Dostlar 1 yıllık (62 hafta) Çalışma Programını devreye aldıkları takdirde Odaklarını açarlar. Ve yaptıkları bu çalışma sonucu Omega?dan çıkış müsaadesi alırlar.

41 - Bu Evrensel bir Programdır. Ancak bu yol ile yazacağınız Kitap Sistem tarafından da direkt olarak kayda alınır.

42 - Omega?dan Çıkış Programı sadece verilen bu önerilerin tatbikatı ile gerçekleşir.

43 - Bu neden ile, Bilgi Kitabını okuyup yazmak çok önemlidir.

44 - Hiçbir Çalışma Programına katılmadan bireysel olarak Bilgi Kitabı?nı yazan Dostların Programları daha değişiktir.

45 - Bunlar Kitabı yazdıkları için direkt Sisteme fişlenirler ve onlara sadece bir Enkarne hakkı tanınır.

46 - Her 19 Şubatta Okuma Programını bilinçli bir şekilde devreye alan ve programını eksiksiz tamamlayan herkesin frekansı Bilgi Kitabı?nın içindeki tüm harflere yüklenir. Bu şekilde Kitabı okuyan herkes sizin enerjinizi de alır.

47 - Bu neden ile Bilgi Kitabına ?İnsanın Kitabı? ve ?Birleştirici Kitap? denilmektedir.

48 - Bu ilk okuma programında frekanslar Kitaba yüklenir, diğer okumalarda ise sadece bu yüksek frekanslardan istifade edilerek sağlık sorunları takviye edilir.

49 - Kurulan Odaklarda defterini yazıp imza alarak Güneş Öğretmeni olan bütün dostlar ayda bir defa bir araya gelerek (Sevgi Yemeği Partisi) vermek ile yükümlüdürler.

50 - Bu toplantılarda herkes kendi güzel frekansları ile yapacakları yemekleri Dostlarına sunacaklardır.

51 - Odaklara bağlı olarak Kitaplarını yazan Dostlar Görev Bilinci ve Sorumluluk taşıdıkları için onları Sistem kendi Elçisi olarak kabul etmektedir.

52 - Odak Çalışmalarına daima Birinci Fasikülün okunması ile başlanır ve her hafta sıra ile bir fasikül okunur.

53 - Her hafta fasikülü açacak olan Güneş Öğretmeni çalışmaya başlamadan önce Ana Merkezin telefonu olan (00 90 216 336 30 97) bu telefona bağlantı yapar. Hangi fasikülü açacağını ve odakta kaç kişinin olduğunu bildirir.

54 - Konseyin ve Odağın ilk kuruluş bağlantısının yapılacağı gün Telefon bağlantıları şöyle yapılır: ?Merhaba, Birleşen Bütündedir? burası (....ülke adı.........), şehir adı (............), benim adım (..........), mesleğim (...........), doğum tarihim (............) telefon numaram (............), bugünün tarihi (...........), bugün (............) fasikülü okuyacağız. Aura bağlantımı rica ediyorum.

55 - Haftalık odak ve konsey çalışmasında telefon bağlantıları şöyle yapılır: ?Merhaba, Birleşen Bütündedir; burası (....ülke adı.........), şehir adı (............), benim adım (..........), telefon numarası (............), bugünün tarihi (...........), bugün (............) fasikülü okuyacağız. Odakta (.......) kişiyiz. Aura bağlantımı rica ediyorum?

56 - ?Merhaba Birleşen Bütündedir? kelimesi Kozmozun Kod şifresidir. Bu şifre doğru söylenmez veya eksik olarak söylenir ise Boyut Frekansı açılmaz, yapılan çalışmalar kayda alınmaz.

57 - Okuma ve Odak kurma programlarına ait verilen öneriler Bilgi Kitabı?nın içine konularak Planetinizin her kesimine ulaştırılmaktadır.

58 - Odak ve konsey çalışmaları sadece fasiküllerden yapılır. Mor ciltli kitap odak ve konsey çalışmalarında kullanılamaz. Ancak bireysel okuma ve yazma programları arzu edilir ise kitaptan devreye alınabilir.

Bilgilerinize sunulur.

BİRLEŞİK NİZAM KONSEYİ

Not: Çalışma programlarının detaylarına ilişkin sorularınıza daima Ana Merkezden cevap alabilirsiniz. Bunun için Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız '; document.write( '' ); document.write( addy_text57515 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız adresine yazılı olarak müracaatınız yeterli olacaktır.

 

 

 

 

KİTABIN YAZILMASI İLE ALAKALI BİLGİDİR

1 - Kitabı yazacak birey önce bir defter alır. Defterin ilk sayfasına fasikülün önünde bulunan 6?lı amblemi aynen ya eli ile çizer veya fotokopi yaparak o sayfaya yapıştırır.

2 - İkinci sayfanın başına kitabın yazıldığı günün ve senenin tarihi ve kitabı yazanın ismi yazılır.

3 - Sonra birinici fasikülden (Ulu Rahman Adına başlığı ile) başlanarak yazmaya devam edilir.

4 - Her hafta bir fasükül yazılarak 62 haftada Kitabın yazımının tamamlanması zorunludur.

5 - Güneş Öğretmenleri arzu ederler ise 62 haftadan önce de defterlerinin yazımını bitirebilirler.

6 - Fasiküllerin yazımında dolma kalem veya sıvı mürekkepli bir kalemin kullanılması zorunludur.

Bilgilerinize sunulur.