Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
.
.

HET KENNIS BOEK

HET LEES PROGRAMMA 2016

 

!! De Bestemming van uw Planeet is overgedragen aan de handen van de Wereld Mens !!

!!Alle lees programmas die hierna in werking worden gezet zullen zonder Karma worden gelezen!! 

 

 

   29-01-2010

 

HET IS DUIDELIJKE INFORMATIE AAN HET WERELD PLAN

De lees programma?s, in werking gezet als een programma, geschikt voor het reflectie Systeem van de Realiteit Totaliteit, zijn een zeer bijzondere Studie ordinantie. Het doel van het lees programma, in werking gezet in het Wereld jaar 2009, was een studie, gerelateerd aan een programma, betreffende het laden van de Studies, uitgevoerd voor het heil van het Geheel, op het Magnetische Veld van de Wereld.

 

Echter, omdat vanuit deze Studies de gewenste reflecties nog niet in werking waren gezet in de richting van de wensen van het Systeem, zullen diegenen die dit Programma doormidden hebben gesneden, het Programma zonder Karma op 19 februari in werking zetten.

 

Diegenen die het Programma Bewust in werking hebben gezet zullen hun lees programma?s zonder een karma in werking zetten, beginnende met de Eerste Fascikel, op de dag, volgend op de Eind Datum van hun lees programma.

 

En Alle lees programma die hierna in werking worden gezet zullen zonder Karma worden gelezen, diegenen die karma?s maken kunnen het programma completeren door een nieuw lees programma zonder karma te beginnen op 19 februari van het volgende jaar. De Eind datum volgend zullen zij hun Studies vanaf het Begin in Werking zetten.

Het is gegeven te uwer informatie.

SYSTEEM

 

2016 Lees schema voor diegenen die zullen beginnen of opnieuw beginnen in 2016

2016 Lees schema voor diegenen die zonder karma's vanaf 2015 verder zullen gaan

 

 

16.02.2009

 

HET IS DIRECTE INFORMATIE VANUIT HET OPPERSTE MECHANISME

( Aankondiging aan de Hele Wereld Planeet )

 

Geliefde Vrienden,

 

In deze Speciale  Tijd, waarin de Goddelijke Plannen worden Aangesloten op de Universele Dimensies, zijn Alle door het Systeem aan u gegeven Suggesties tot op heden Geldig en in Applicatie.

 

De Bestemming van uw Planeet is overgedragen aan de handen van de Wereld Mens. Indien de Wereld Mens deze Goddelijke Uitkomst op zich neemt, zullen Belangrijke Veranderingen ondernomen worden in de Predestinatie Plannen.

 

Daarom is het 2009 Lees Programma, aan het begin van het Wereld Jaar 2008 aan de Wereld Planeet gegeven, een Programma dat volledig gerelateerd is aan het Predestinatie Plan van uw Wereld.

 

Echter, het Opperste Mechanisme heeft Geaarzeld deze Informatie aan uw Planeet te geven om Redenen dat de Mensheid nog niet Gereed is.

 

Het 2009 Lees Programma, dat de Meest Intensieve Frequentie van deze Laatste Tijd zal Dragen en dat in werking wordt gezet als een in kaart brengen van in welke mate de Mensheid het Universele Bewustzijn wel of niet heeft gevat, is aangesloten op het Predestinatie Plan van uw Planeet vanaf de Datum van 19 Februari.

 

Daarom heeft het Opperste Mechanisme de Volledige Verantwoordelijkheid van de Wereld aan de Wereld Mens overgedragen.

 

Terwijl de dagen dat de Hemelen open zullen gaan dichtbij komen is het Opperste Mechanisme, Hopend en Verwachtend dat Alle Leden van de Goddelijke Orde een Collectief Bewustzijn Bereiken, verplicht om aan Al zijn Aardse Vrienden de wensen van Geluk, Gezondheid en Succes over te dragen.

 

De Dagen van Morgen zullen in werking worden gezet met Uw Bewustzijn Totaliteit.

 

Het is Directe Boodschap

Overgedragen in de Naam van Goddelijke Gerechtigheid

SYSTEEM

 

 

 

 

 

16.03.2008

HET IS INFORMATIE VOOR DE GEÏNTEGREERDE BEWUSTZIJNEN

(Het is een Directe Aankondiging aan de Wereld Planeet)

Onze Vrienden,

Al onze Aardse Missiedrager Vrienden, dienend op het pad van de Realiteit, dienen het Systeem direct vanuit de Omega Dimensie. Om deze reden zijn alle Vestigingen die hun Convenanten Bewust hebben gegeven voor de Dienst in de richting van alle suggesties gegeven door de Realiteit tot op heden Licht leraren die dienst in werking hebben gezet namens de Mensheid op het Pad van het Kennis boek. Deze Vrienden die momenteel hun Diensten Uitvoeren omwille van de Mensheid zijn de Verlosser Staf Leden voor de Mensheid.

In de dagen van morgen zal een Universele Totaliteit Staf die in werking zal worden gezet middels de Evolutionaire Reflecties van uw Speciale frequenties worden gevormd. Om deze reden, met als reden een Preparatie voor de opengaande Periode van de 21e eeuw, heeft de Verenigde Realiteit Universele Unificatie Totaliteit een nieuw Programma in werking gezet om uw Gehele Planeet te doen nestelen in een collectief bewustzijn.

Volgens dit Programma zal een Reflectie programma in werking worden gezet dat de Essentie van de Zuivere Taken zal constitueren van diegenen die het Individuele Lees Programma van het Kennis Boek tot op heden in werking hebben gezet en in werking zullen zetten. Dit Collectieve Reflectie Mechanisme dat in werking zal worden gezet vanaf 19 Februari van het Wereld Jaar 2009, zal zeer Positieve veranderingen teweegbrengen in het Magnetische Veld van de Wereld Dimensie waarin u leeft.

Diegenen die tot nu toe het Lees Programma in werking hebben gezet en die dat zullen doen en diegenen die hun Karma?s hebben gecompleteerd, zullen weer helemaal opnieuw een lees programma in werking zetten vanaf 19 Februari van het Wereld jaar 2009, met als reden het vormen van de Collectieve magnetische aura van de Wereld Planeet. Voor diegenen die tot die datum nog niet klaar zijn en hun Karma?s nog niet hebben voltooid in het Lees Programma, zal Kosmos hun Lees Programma?s als voltooid beschouwen, deze humane inspanningen van hen in overweging nemende.

Iedereen die Dienst van het Hart op zich heeft genomen op het pad van het Kennis Boek in de hele Wereld zal het lees programma vanaf het begin in werking zetten, startende op de bovengenoemde datum, dat wil zeggen, op 19 Februari, beginnende met de eerste fascikel en iedere dag één fascikel lezend, zonder enkele Karma.

De Frequentie van de Individu die het Kennis Boek heeft gelezen op de eerste Lees toer is op alle letters van het Kennis Boek geladen met de Licht-Foton Techniek. Het later in werking gezette Lees Programma reflecteerde op de Humane bewustzijnen en de frequenties van de Kosmische Energieën, aangetrokken tijdens het lezen van de fascikels, zetten uw cellulaire structuur ertoe aan te Rijpen en Sterker te worden.

Echter, het Lees Programma dat in werking zal komen op 19 Februari van de datum 2009 is een Werk Orde, uitgevoerd om de magnetische aura van uw Gehele Wereld te zuiveren en voor uw Acceptatie in geavanceerdere Dimensies. Diegenen die in dit Programma zullen Dienen zullen worden geregistreerd op het moment dat zij de fascikels beginnen te lezen binnen een 24-uurs segment op dezelfde dag of avond tot 24:00 uur en hun Universele Taken zullen worden Gecatalogiseerd naar het Systeem. Het Doel in dit programma is om de Taak die uitgevoerd wordt te lezen door haar Bewust te begrijpen en haar te Voltooien zonder Karma?s.

Dit, omdat het in werking zetten van de frequentie resonanties van het Boek binnenin hetzelfde tijd segment het onderwerp in deze kwestie is. Indien u de slaap frequentie binnengaat tijdens het lezen, kunt u die zin nogmaals lezen. Want slapen snijdt de Bewustzijn Frequentie af en reflectie kan niet worden gemaakt. Alleen De Collectieve Bewustzijn Totaliteit, op deze wijze gevestigd, kan het magnetische veld van uw Planeet op een positieve wijze veranderen.

Het is de wens van de Universele Raad dat deze boodschap van ons aan al onze vrienden wordt overgedragen die Universeel bewustzijn tot stand hebben gebracht en dat de Participatie op dit pad, dat wil zeggen op de leesdag, met meer mensen en krachtiger gevormd wordt.

Het is gegeven te uwer Informatie.

SYSTEEM

 

2016 Lees schema voor diegenen die zullen beginnen of opnieuw beginnen in 2016

2016 Lees schema voor diegenen die zonder karma's vanaf 2015 verder zullen gaan